Lesopbouw

De opbouw van de les is vrijwel iedere week hetzelfde. 
De precieze invulling van de les is per leeftijdscategorie verschillend. 
Zo worden er bijvoorbeeld bij jongere kinderen meer spelletjes gedaan en bij oudere kinderen meer yogahoudingen. 

Elementen die aan bod kunnen komen in de les:
Welkom
Introductie van lesthema
Kennismakingsspelletje
Mindfulness
Oogoefening
Warming-up met zonnegroet
Themadans evt. met muziek en/of zang
Yogahoudingen
Concentratieoefening
Ontspanningsoefening met behulp van visualisatie of mediatie in de vorm van een verhaal.
Creatieve verwerking bijvoorbeeld het maken van een (natuurlijke) mandala, kalmtepotje of tekening.